Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla PKP Intercity S.A. na przebudowę przepustu na potoku Sielec pod torami kolejowymi na terenie Zakładu Południowego bocznicy kolejowej Przemyśl Bakończyce PKP Intercity S.A.

 

Treść obwieszczenia (plik pdf, 219 KB) PDFZawiadomienie-PGW Wody Polskie.pdf

Wersja XML