Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BRMP.IV.4.434.45.2021

Obwieszczenie Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BRMP.IV.4.434.45.2021 z dnia 14 stycznia 2022r.

PDF45-obwieszczenie końcowe.pdf
 

Wersja XML