Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie zamiaru budowy gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Mariackiej w Przemyślu

Strona archiwalna

 

 

 

Data zgłoszenia: 14 stycznia 2022 r.

 

Inwestor:

           Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
           33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16
           Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
           33-100 Tarnów, ul. Floriańska 112
         

Nazwa inwestycji:

           Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego

           dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

Adres inwestycji:

            dz. nr: 536, 531 obr. 207
            37-700 Przemyśl, ul. Mariacka

Wersja XML