Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego, usytuowanego przy ul. Rodzinnej 9 w Przemyślu, na dz. nr 327 i 332/5 obręb 212

Strona archiwalna

 

Data zgłoszenia:  17 stycznia 2022 r.

 

Inwestor:

          Zofia Woźniak
          
         

Nazwa inwestycji:

           Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

Adres inwestycji:

            dz. nr:  327 i 332/5 obręb 212
            37-700 Przemyśl, ul. Rodzinna 9

Wersja XML