Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie zamiaru budowy instalacji gazowej na potrzeby lokalu mieszkalnego nr 11, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Wybrzeżu Marszałka Józefa Piłsudskiego 27 w Przemyślu, na działce nr 1209 obr. 207

Strona archiwalna

 

 

Data zgłoszenia: 19 stycznia 2022 r.

 

Inwestor:

           Elżbieta Barna
       
         

Nazwa inwestycji:

           Budowa instalacji gazowej na potrzeby lokalu mieszkalnego nr 11, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

 

Adres inwestycji:

            dz. nr: 1209 obr. 207
            37-700 Przemyśl, Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 27/11

 

Nie wniesiono sprzeciwu: 9 lutego 2021 r.

Wersja XML