Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie zamiaru budowy instalacji gazowej na potrzeby lokalu mieszkalnego nr 1, w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Ofiar Katynia 16B w Przemyślu, na działce nr 75 obr. 215

Data zgłoszenia: 20 stycznia 2022 r.

 

Inwestor:

           Grażyna Wołczacka
       
         

Nazwa inwestycji:

           Budowa instalacji gazowej na potrzeby lokalu mieszkalnego nr 1, w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 

Adres inwestycji:

            dz. nr: 75 obr. 215
            37-700 Przemyśl, ul. Ofiar Katynia 16B

Nie wniesiono sprzeciwu: 10 lutego 2021 r.

Wersja XML