Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Przemyśla na lata 2021 - 2024

,,Gminny Program Opieki nas Zabytkami dla Miasta Przemyśla na lata 2021 - 2024"

 

Uchwała nr 202/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Opieki nas Zabytkami dla Miasta Przemyśla na lata 2021 - 2024"
https://bip.przemysl.pl/download/attachment/121274/uchwala-nr-2022021-rady-miejskiej-w-przemyslu-z-dnia-20-12-2021-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-opieki-nad-zabytkami-dla-miasta-przemysla-na-lata-2021-2024.pdf

Załącznik nr 1
https://bip.przemysl.pl/download/attachment/121276/zalacznik1-2022021.pdf

 

Wersja XML