Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek nr 707, nr 708, nr 1195 obręb 203, ogłoszonym na dzień 30.03.2022 r.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

I N F O R M A C J A

           Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 30 marca 2022 r. godzina 9:00 został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 707, nr 708 i nr 1195 w obrębie 203, położonej przy ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego.

            Przetarg odbędzie się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.     

         Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

            Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl., http.://www.przemysl.pl., lub przez skrytkę ePUAP.

z up. Prezydent Miasta
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

 

Wersja XML