Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprostowanie ogłoszenia o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 507/9 w obrębie 213, ul. Cegielniana.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

SPROSTOWANIE

ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl,
położonej przy ul. Cegielnianej w Przemyślu

          Prezydent Miasta Przemyśla prostuje treść ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Cegielnianej w Przemyślu, ogłoszonego na dzień 16 lutego 2022 r., w następujący sposób:

w pkt 7 ogłoszenia dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie:
„Obciążenie nieruchomości: W dziale III księgi wieczystej PR1P/00051368/9, ujawnione są dwa wpisy:
- ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 220/1 i nr 507/4 do działki nr 507/5 obr. 213 (…).

- ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 220/1 i nr 507/4 do działki nr 507/6 obr. 213 (…).
Wpisy te nie dotyczą nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.

           Pozostałe warunki przetargu zawarte w ogłoszeniu z dnia 11.01.2022 r. znak GN.6840.4.2022, pozostają bez zmian. 

z up. Prezydenta Miasta
mgr Dariusz Łapa
Sekretarz Miasta

 

Wersja XML