Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, położonej przy ul. Kard. Wyszyńskiego

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

INFORMACJA

           Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 556 o powierzchni 0,0623 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00048928/9, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przemyślu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 19 maja 2022 r.

PDFwykaz GN.6840.52.2022.pdf

Brak opisu obrazka

Wersja XML