Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej

INFORMACJA
Prezydent Miasta Przemyśla
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Na podstawie § 8 pkt 1 Uchwały nr 14/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

podaję do wiadomości publicznej:

1. Informację o zawiązania się Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej w sprawie zmiany nazwy ul. Św. Jana Nepomucena 3 na Plac Błogosławionego Księdza Augusta Czartoryskiego w Przemyślu.

2. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem - stanowiący załącznik do niniejszej informacji.

3. Określam termin rozpoczęcia i zakończenia zbierania podpisów pod projektem tj.:

1) Dzień 21 kwietnia 2022 r. jako dzień rozpoczęcia zbierania podpisów pod projektem uchwały.

2) Dzień 20 maja 2022 r.  jako dzień zakończenia zbierania podpisów pod projektem uchwały.

4. Niniejsza informacja zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej z dniem 20.04.2022 r.

Prezydent
Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun


PDFOswiadczenie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej.pdf
PDFProjekt w sprawie zmiany nazwy ul. Św. J. Nepomucena 3 na Pl. Bł. Ks. A. Czartoryskiego w Przemyślu.pdf


Informacja o zweryfikowanej zgodnie z § 10 Uchwały nr 14/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej liczbie podpisów złożonych pod projektem uchwały.

PDFOpinia w spr. weryfikacji liczby podpisów złożonych pod projektem.pdf


 

Wersja XML