Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LXXXIV Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

Rada Miejska w Przemyślu - transmisje z sesji Rady

LXXXIV Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2022-04-27, godz. 15:30 w Dużej Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu (STACJONARNIE).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli oraz Przemyskiej Rady Seniorów.
 3. Wystąpienia radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 130/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 72/2022.
  PDFproj. 72_2022.pdf
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 132/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020 r. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - proj. nr 73/2022.
  PDFproj. 73_2022.pdf
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 8 stycznia 2021 r, w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności - proj. nr 74/2022.
  PDFproj. 74_2022.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 155/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej - proj. nr 75/2022.
  PDFproj. 75_2022.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 67/2022.
  PDFproj. 67_2022.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 68/2022.
  PDFproj. 68_2022.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 69/2022.
  PDFproj. 69_2022.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 70/2022  wraz z Autopoprawką.
  PDFproj. 70_2022.pdf, PDFproj. 70_2022 - ATOPOPRAWKA.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 71/2022.
  PDFproj. 71_2022.pdf
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla - proj. nr 66/2022.
  PDFproj. 66_2022.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego "Stare Miasto" - proj. nr 18/2022.
  PDFProj. nr 18_2022 - Przegląd standardów rozwiązań.pdf
  PDFProj. nr 18_2022.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Planu Ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto w Przemyślu" - proj. nr 19/2022 .
  PDFProj. nr 19_2022 - Synteza.pdf
  PDFProj. nr 19_2022 - zał. Plan ochrony 2. zał 1-3.pdf
  PDFProj. nr 19_2022 - zał. Plan ochrony 1..pdf
  PDFProj. nr 19_2022.pdf
 16. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za III-IV kwartał 2021 r.
 17. Zakończenie obrad.
Wersja XML