Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie zamiaru budowy instalacji gazowej na potrzeby użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Przemyślu, ul. Zakopiańska 25, działki nr 73/1 i 73/2 obr. 203

Data zgłoszenia: 22 kwietnia 2022 r.

 

Inwestor:

           P. Ewa Fac
       
         Nazwa inwestycji:

         Budowa instalacji gazowej na potrzeby użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

Adres inwestycji:

           działki nr 73/1 i 73/2 obr. 203
            37-700 Przemyśl, ul. Zakopiańska 25

Nie wniesiono sprzeciwu

Wersja XML