Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie zamiaru budowy gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Małej w Przemyślu, działki nr 273/6, 250, 273/3, 273/4 obr. 214

Data zgłoszenia: 25 kwietnia 2022 r.

 

Inwestor:

Polska Spółka Gazownictwa Sp z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Odział Zakład Gazowniczy w Jaśle,
38-200 Jasło, ul. Floriańska 112

       
         Nazwa inwestycji:

         Zgłoszenie zamiaru budowy gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego

 

 

         Adres inwestycji:

        działki nr 273/6, 250, 273/3, 273/4 obr. 214
        37-700 Przemyśl, ul. Mała

Wersja XML