Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28.04.2022 r., znak: GK.6220.13.2020 do stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa wytwórni mas bitumicznych na terenie ELBUD Sp. z o. o. Sp. kom. w Przemyślu przy ul. Sieleckiej 11” na działkach nr 1078/3, 1078/4, 981/1, 982/5 i części działki 982/6 obręb 214 w Przemyślu.

PDFSKM_C454e22042811120.pdf
 

Wersja XML