Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie zamiaru budowy instalacji gazowej na potrzeby loklau mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, usytuowanym w Przemyślu, ul. 3 maja 5, działka nr 1227 obr. 205

Data zgłoszenia: 28 kwietnia 2022 r.

 

Inwestor:

           P. Ariel Fień
       
         Nazwa inwestycji:

         Budowa instalacji gazowej na potrzeby lokalu nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

 

         Adres inwestycji:

         działka nr 1227 obr. 205
         37-700 Przemyśl, ul. 3 maja 5

Nie wniesiono sprzeciwu

Wersja XML