Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4.05.2022 r., znak: GK.6220.13.2021 do stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw z wiatą nad dystrybutorami, okręgową stacją kontroli pojazdów, myjnią samochodową, pylonem świetlnym oraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 235/2 i 236 obręb 203 w Przemyślu przy ul. Krakowskiej”.

PDFSKM_C454e22050411460.pdf
 

Wersja XML