Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie zamiaru budowy gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z przyłączami dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i mieszkalno-usługowego przy ul. Zana w Przemyślu. Wysockiego w Przemyślu

Data zgłoszenia: 5 maja 2022 r.

 

Inwestor:

Polska Spółka Gazownictwa Sp z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Odział Zakład Gazowniczy w Jaśle,
38-200 Jasło, ul. Floriańska 112

       
         Nazwa inwestycji:

         Zgłoszenie zamiaru budowy gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłączy gazowych

         dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku mieszkalno-usługowego

 

 

         Adres inwestycji:

        działki nr: 35/1, 33, 31, 32 obr. 214
        37-700 Przemyśl, ul. Zana

 

         Nie wniesiono sprzeciwu:

         Data: 24 maja 2022 r.

Wersja XML