Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony

Wykaz wolnych lokali użytkowych, przeznaczonych do najmu,

stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, położonych na terenie Miasta Przemyśla,

zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przemyślu

DOCXWYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH.docx
 

 

Wersja XML