Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie zamiaru rozbudowy instalacji gazowej na potrzeby lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Juliusza Słowackiego 78D w Przemyślu, na dz. nr 1559 obręb 207

Data zgłoszenia: 14 czerwca 2022 r.

 

Inwestor:

           Gmina Miejska Przemyśl
           Rynek 1
           37-700 Przemyśl
   
         

Nazwa inwestycji:

           Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

 

Adres inwestycji:

            dz. nr: 1559 obręb 207
            37-700 Przemyśl, ul. Juliusza Słowackiego 78D/10

 

Nie wniesiono sprzeciwu

Wersja XML