Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie strefy ekonomicznej, ogłoszonym na dzień 23 marca 2022 r.
  Data modyfikacji: 25-01-2022 08:54
 2. Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Przemyśla na lata 2021 - 2024
  Data modyfikacji: 24-01-2022 11:40
 3. Obwieszczenie do stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GK.6220.13.2021, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw z wiatą nad dystrybutorami, okręgową stacją kontroli pojazdów, myjnią samochodową, pylonem świetlnym oraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 235/2 i 236 obręb 203 w Przemyślu przy ul. Krakowskiej”.
  Data modyfikacji: 24-01-2022 09:58
 4. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji w 2022 roku
  Data modyfikacji: 24-01-2022 09:39
 5. Zgłoszenie o nieistotnej zmianie w zakresie danych instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne BT22284 PRZEMYŚL CENTRUM.
  Data modyfikacji: 21-01-2022 15:10
 6. Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonym na dzień 09.03.2022 r. przetargu na sprzedaż udziału Skarbu Państwa w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 102/1 w obrębie nr 213
  Data utworzenia: 24-01-2022 23:16
 7. Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału Skarbu Państwa w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 102/1 w obrębie nr 213
  Data utworzenia: 24-01-2022 23:16
 8. Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonym na dzień 09.03.2022 r. przetargu na sprzedaż udziału Skarbu Państwa w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 109 w obrębie nr 213
  Data utworzenia: 24-01-2022 23:16
 9. Obwieszczenie Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla o wydaniu zawiadomienia o zakończeniu kompletowania dokumentów warunkujących możliwość wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy znak BRMP.IV.4.430.109.2021
  Data utworzenia: 21-01-2022 14:12
 10. Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału Skarbu Państwa w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 109 w obrębie nr 213
  Data utworzenia: 24-01-2022 23:16
Wersja XML