Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zarządzenie Nr 10/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie zmiany dysponenta wydatków budżetu miasta na 2021r.
  Data utworzenia: 18-01-2021 15:07
 2. Zarządzenie Nr 9/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
  Data utworzenia: 18-01-2021 15:06
 3. Obwieszczenie Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BRMP.IV.1.434.46.2020
  Data utworzenia: 18-01-2021 14:49
 4. Obwieszczenie Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BRMP.IV.1.434.39.2020
  Data utworzenia: 18-01-2021 14:47
 5. Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (rok 2021) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi.
  Data modyfikacji: 18-01-2021 13:31
 6. Zarządzenia Prezydenta Miasta 2021 rok
  Data modyfikacji: 18-01-2021 12:49
 7. Zarządzenie Nr 3/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 05-01-2021 uchylające zarządzenie Nr 37/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia procedury kontroli podatkowej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Data utworzenia: 18-01-2021 12:46
 8. Zarządzenie Nr 7/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 13-01-2021 zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Proton
  Data modyfikacji: 18-01-2021 11:22
 9. Instrukcja obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz zasady pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Proton - tekst ujednolicony
  Data modyfikacji: 18-01-2021 11:19
 10. LIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad
  Data modyfikacji: 18-01-2021 07:37
Wersja XML