Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Dariusz Łapa-oświadczenie majątkowe końcowe
  Data modyfikacji: 03-07-2020 15:25
 2. Piotr Pyszczuk-oświadczenie majątkowe roczne za 2019 r.
  Data modyfikacji: 03-07-2020 15:10
 3. Robert Rybak-oświadczenie majątkowe roczne za 2019 r.
  Data modyfikacji: 03-07-2020 14:53
 4. Leszek Radoń-oświadczenie majątkowe roczne na 2019 r.
  Data modyfikacji: 03-07-2020 14:48
 5. Maciej Patoczka-oświadczenie majątkowe roczne za 2019 r.
  Data modyfikacji: 03-07-2020 14:35
 6. Andrzej Zasadny-oświadczenie majątkowe roczne za 2019r.
  Data modyfikacji: 03-07-2020 14:28
 7. Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów specjalistycznych z zakresu Safe City oraz opracowanie raportu i dokumentacji dobrych praktyk wypracowanych podczas części warsztatowej w ramach projektu pn. „Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl jako elem...
  Data modyfikacji: 03-07-2020 13:42
 8. E.4 - DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
  Data modyfikacji: 03-07-2020 13:31
 9. Zarządzenie Nr 250/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 26-06-2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze ...
  Data modyfikacji: 03-07-2020 12:28
 10. Nabór na stanowisko podinspektora - wieloosobowe stanowisko ds. wydzierżawiania i użyczania nieruchomości w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Przemyślu
  Data modyfikacji: 03-07-2020 12:01
Wersja XML