Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad
  Data modyfikacji: 13-12-2019 14:40
 2. Sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Przemyślu
  Data utworzenia: 13-12-2019 14:19
 3. Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego położonego w Przemyślu przy ul. J. Słowackiego 85, przeznaczonego do najmu na czas nieokreślony
  Data utworzenia: 13-12-2019 23:15
 4. Bogdan Wojcieszko-oświadczenie majątkowe początkowe
  Data modyfikacji: 13-12-2019 13:45
 5. Zarządzenie Nr 490/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 13 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  Data modyfikacji: 13-12-2019 13:39
 6. Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Fabrycznej, ogłoszonym na dzień 12 lutego 2020 r.
  Data modyfikacji: 13-12-2019 13:18
 7. Zarządzenie Nr 480/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu...
  Data utworzenia: 13-12-2019 13:17
 8. Świadczenie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych oraz tzw. mieszanych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl
  Data modyfikacji: 13-12-2019 13:15
 9. Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z budową przyłączy gazowych dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Goszczyńskiego w Przemyślu
  Data utworzenia: 13-12-2019 11:59
 10. Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Łokietka w Przemyślu
  Data modyfikacji: 13-12-2019 11:36
Wersja XML