Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Protokół i wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej dot. przygotowywania i przeprowadzania konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności Wydziału Spraw Społecznych oraz kontroli realizacji zadań i sposobu ich rozliczania
  Data modyfikacji: 10-07-2020 15:13
 2. Zarządzenie Nr 263/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
  Data modyfikacji: 10-07-2020 15:08
 3. Protokół i wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej dot. realizacji zadań z zakresu ochrony zabytków
  Data modyfikacji: 10-07-2020 14:48
 4. Zarządzenie Nr 262/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
  Data utworzenia: 10-07-2020 14:40
 5. Zarządzenia Prezydenta Miasta 2020 rok
  Data modyfikacji: 10-07-2020 14:28
 6. Zarządzenie Nr 260/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 08-07-2020 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu
  Data modyfikacji: 10-07-2020 14:16
 7. "Kompleks boisk przy osiedlowym parku rozrywki” i „Osiedlowy park rozrywki i rekreacji"
  Data modyfikacji: 10-07-2020 14:12
 8. Budowa Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyślu
  Data modyfikacji: 10-07-2020 13:48
 9. Protokół i wystąpienia pokontrolne z kontroli problemowej dot. realizacji zadań związanych z przejęciem i zagospodarowaniem składników masy spadkowej
  Data modyfikacji: 10-07-2020 13:46
 10. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 10.07.2020 r., znak: GK.6220.3.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  Data modyfikacji: 10-07-2020 13:39
Wersja XML