Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Obwieszczenie Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BRMP.IV.1.434.39.2019
  Data utworzenia: 12-12-2019 14:09
 2. XXV Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad
  Data modyfikacji: 12-12-2019 13:12
 3. Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 - ul. Grunwaldzkiej 36
  Data utworzenia: 12-12-2019 23:15
 4. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Miejskiej Przemyśl
  Data modyfikacji: 12-12-2019 12:29
 5. Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia (działki 742 i 745/2 w obrębie 205)
  Data utworzenia: 12-12-2019 23:15
 6. Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (2018–2023) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi.
  Data modyfikacji: 12-12-2019 08:26
 7. Nabór na stanowisko podinspektora – stanowisko ds. ochrony powietrza, ochrony przed hałasem w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Przemyślu
  Data modyfikacji: 11-12-2019 15:35
 8. Protokół Nr XVIII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Przemyślu odbytej w dniu 10 października 2019 roku.
  Data modyfikacji: 11-12-2019 14:42
 9. Protokół Nr XIX/2019 z sesji Rady Miejskiej w Przemyślu odbytej w dniu 21 października 2019 roku.
  Data modyfikacji: 11-12-2019 14:41
 10. Protokół Nr XX/2019 z sesji Rady Miejskiej w Przemyślu odbytej w dniu 28 października 2019 roku.
  Data modyfikacji: 11-12-2019 14:41
Wersja XML