Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zarządzenie Nr 370/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 29-09-2020 w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.
  Data modyfikacji: 30-09-2020 11:58
 2. Budowa Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyślu
  Data modyfikacji: 30-09-2020 10:16
 3. Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu VIII kadencji (rok 2020) – kierowanych do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz udzielonych odpowiedzi.
  Data modyfikacji: 30-09-2020 09:33
 4. Zgłoszenie zamiaru budowy sieci kanalizacyjnej deszczowej na dz. nr 78/16, 781/4, 79, 13, 781/1 obr. 206 przy ul. Rosłońskiego w Przemyślu
  Data utworzenia: 30-09-2020 08:52
 5. Zarządzenia Prezydenta Miasta 2020 rok
  Data modyfikacji: 29-09-2020 14:54
 6. Zarządzenie Nr 368/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28-09-2020 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego oraz Planu Pracy na 2020r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Przemyślu ul. Bakończycka 16 prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu.
  Data modyfikacji: 29-09-2020 14:46
 7. Zarządzenie Nr 369/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28-09-2020 w sprawie powołania Zespołu w celu protokolarnego przekazania mienia komunalnego – „Cmentarza Kruhel Mały” z Gminy Miejskiej Przemyśl na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Matki...
  Data modyfikacji: 29-09-2020 14:40
 8. Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Data utworzenia: 29-09-2020 13:24
 9. Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora - wieloosobowe stanowisko ds. planowania strategicznego i pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu
  Data utworzenia: 29-09-2020 12:17
 10. OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Przemyśla o terminie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu mpzp „Zielonka II - południe”
  Data modyfikacji: 29-09-2020 12:00
Wersja XML