Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przemyślu - tekst ujednolicony


TEKST UJEDNOLICONY

DOCXZarządzenie nr 245/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu

DOCXzałącznik do zarządzenia - Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przemyślu

DOCXZałącznik nr 1 do regulaminu - Graficzny schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przemyślu
DOCXzałącznik nr 2 do regulaminu - limit etatów dla jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu
DOCZałącznik nr 3 do regulaminu - Zakres czynności (obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności)
DOCXZałącznik nr 4 do regulaminu - Wykaz jednostek organizacyjnych miasta Przemyśla, spółek, służb, inspekcji oraz straży
 

 


Dokumenty powiązane:

Wersja XML