Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprzedaż hurtowa

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r. , poz. 1119), obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości:
 
  • do 18%, może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa (szczegółowe informacje).
Wersja XML