Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom na lata 2010-2015 dla miasta Przemyśla

           Program promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom na lata 2010-2015 dla miasta Przemyśla został opracowany w oparciu o dane uzyskane z Podkarpackiego Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie, Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, sprawozdawczości resortowej Ministerstwa Zdrowia, danych Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Przemyślu oraz rejestru zgonów i rejestru onkologicznego prowadzonego przez Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie, Centrum Onkologicznego, a także danych Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu i jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Ponadto w opracowaniu uwzględniono dane narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań oraz powszechnego spisu rolnego przeprowadzonego w 2002 r. Celem opracowania jest przedstawienie podstawowych informacji o mieście Przemyśl w zakresie: stanu ludności i środowiska życia mieszkańców miasta, społeczno – ekonomicznych warunków życia, stanu zdrowia ludności i opieki zdrowotnej oraz wyznaczenie strategii dla zdrowia publicznego zbieżnej
z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2007-2015.

Treść programu w załączeniu.

 

Wersja XML