Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centralna Ewidencja Pojazd i Kierowca –CEPIK

Centralna Ewidencja Pojazd i Kierowca –CEPIK

– dot. uprawnień do kierowania pojazdami, prowadzona jest przez Wydział Komunikacji
i Dróg Urzędu Miejskiego w Przemyślu, która znajduje się w budynku przy ul. Wodnej 11, parter, pokój nr 123, telefon : (0-16) 675-20-11 lub 675-20-12.

- dot. ewidencji o pojazdach zarejestrowanych oraz o ich właścicielach lub niektórych posiadaczach, prowadzona jest przez Wydział Komunikacji i Dróg Urzędu Miejskiego
w Przemyślu, która znajduje się w budynku przy ul. Wodnej 11, parter, pokój nr 115, telefon: (0-16) 675-20-02 lub 678-21-83.

Dane z Ewidencji podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101 poz. 926), przepisów
o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych –
i udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnianiu w trybie i na zasadach określonych ustawą z 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn .zm.)

Wersja XML