Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 8/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia zbiorczego zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych miasta Przemyśla na 2012r.

Zarządzenie Nr 8/2012
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 11 stycznia 2012 roku


w sprawie ustalenia zbiorczego zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych miasta Przemyśla na 2012r.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Prezydent Miasta Przemyśla

zarządza, co następuje:


§ 1.


Ustala się zbiorcze zestawienie planów finansowych jednostek budżetowych miasta Przemyśla na 2012r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia

§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Robert Choma

 

 

PDFZarządzenie Nr 8/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia zbiorczego zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych miasta Przemyśla na 2012r.

Wersja XML