Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 447/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Zarządzenie Nr 447/2011
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 8 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok


Na podstawie art. 257 pkt 3 i pkt 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 8 pkt 2 uchwały Nr 2/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 3 lutego 2011r. Uchwała budżetowa na 2011r.

zarządzam:

§ 1.

Dokonanie przeniesienia wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


wz. Prezydenta Miasta
dr Grzegorz Hayder
Zastępca Prezydenta

 

DOTZarządzenie Nr 447/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

Wersja XML