Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprostowanie do informacji podanej w Aktualnościach TVP Rzeszów

W  dniu 16 lutego br. na antenie TVP Rzeszów w paśmie Aktualności podana została nieprawdziwa informacja, o której sprostowanie zwrócił się do redakcji Prezydent Miasta Przemyśla. W korespondencji skierowanej do Wydawcy Prezydent napisał między innymi:

Fragment wspomnianego wydania Aktualności od 11 minuty 36 do 42 sekundy i przekazana w nim informacja: „sposobem na niezbędne oszczędności w Przemyślu na przykład ma być planowane połączenie szpitala wojewódzkiego z wojskowym …” jest nieprawdziwa.

Aktualnie trwają prace przygotowujące decyzję o przejęciu szpitala wojskowego przez samorząd miasta Przemyśla. Wyrażam nadzieję, że Radni Rady Miejskiej w stosownej uchwale wyrażą wolę przejęcia 114 Szpitala Wojskowego w Przemyślu. Decyzja Radnych zależeć będzie między innymi również od wyników – przeprowadzanego na zlecenie przemyskiego samorządu – audytu. Prezydent Miasta Przemyśla nigdy nie rozważał rozwiązania polegającego na połączeniu szpitala wojskowego ze szpitalem wojewódzkim, więc jestem zdziwiony treścią informacji przekazanej opinii publicznej”.
 

Wersja XML