Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program ochrony zdrowia psychicznego dla mieszkańców miasta Przemyśla na lata 2011-2015

Program ochrony zdrowia psychicznego dla mieszkańców miasta Przemyśla na lata 2011-2015 został przyjęty Uchwałą Nr 312/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 grudnia 2011 r.


Treść programu w załączeniu.

 

Wersja XML