Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o podpisaniu Umowy Organizacji, Prowadzenia i Obsługi Emisji Obligacji

              
                                                                                                        Przemyśl, dnia 27-04-2012 r.

 


ZAWIADOMIENIE

 

Prezydent Miasta Przemyśla zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia 2012 r. została podpisana Umowa Organizacji, Prowadzenia i Obsługi Emisji Obligacji. Agentem Emisji Obligacji  zostały Banki: Nordea Bank Polska S.A oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Wersja XML