Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sposoby postępowania w przypadku zagrożeń

Opracowano w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego na podstawie Poradnika "Bezpieczeństwo i Ja", opracowanego przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

DOCXterroryzm.docx

DOTPowódź

DOCXPOSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH.docx

DOTPożar

DOTSanitarno – Epidemiologiczne

DOTHuragan, wichura i grad

DOTEkologiczno –Chemiczne

Wersja XML