Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015

Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 do pobrania w załączniku.

Dokument pn. „Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Przemyśla” został przyjęty uchwałą Nr 311/2007  Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 14 grudnia 2007 r. Po drobnych zmianach (dotyczących głównie nazewnictwa nazw wydziałów odpowiedzialnych za realizację Strategii) ujętych w Uchwale Nr 58/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 "Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015" przyjmuje treść taką jak w załączniku.

PDFStrategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015

Wersja XML