Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty przechowywane w zasobach archiwalnych USC

Dokumenty przechowywane w zasobach archiwalnych USC przechowywane są przez okres 100 (sto) lat - dotyczy urodzeń i 80 (osiemdziesiąt) lat - dotyczy małżeństw i  zgonów. Zasoby archiwalne ulegają zmianom w związku z ich bieżącym przekazywaniem do Archiwum Państwowego w Przemyślu.

Spis treści zasobów:

 1. Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania rzymskokatolickiego
 2. Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania greckokatolickiego
 3. Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego
 4. Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów (cywilne)
 5. Akty urodzeń i małżeństw odtwarzane sądownie.

Szczegółowy wykaz wyżej wymienionych zasobów znajduje się w załączniku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z aktów stanu cywilnego znajdujących się w zasobach archiwalnych wydawane są odpisy i zaświadczenia (szczegółowe informacje znajdują się w KARCIE USŁUG NR 8 – WYDAWANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO).

DOCXKsięgi metrykalne w Archiwum USC.docx

 

Wersja XML