Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 405/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 16 października 2013 r. w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Przemyślu w zakresie dofinansowania ze środków

Zarządzenie Nr 405/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 16 października 2013 r. w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Przemyślu w zakresie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 Osi priorytetowej IV. Infrastruktura transportowa Działania IV.1 Infrastruktura drogowa

PDFWzór używanych pieczęci dla decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla ustalających wysokość odszkodowania z tytułu szkód na części nieruchomości

PDFWzór używanych pieczęci dla Faktury wystawianej przez Wykonawcę Robót

PDFZarządzenie Nr 405/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 16 października 2013 r. w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Przemyślu w zakresie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 Osi priorytetowej IV. Infrastruktura transportowa Działania IV.1 Infrastruktura drogowa

PDFPlan kont dla budżetu gminy

PDFWzór używanych pieczęci dla Faktury wystawianej przez Inżyniera Kontraktu

PDFWzór używanych pieczęci dla decyzji Wojewody Podkarpackiego ustalających wysokość odszkodowania

PDFPlan kont dla jednostki budżetowej

PDFWzór używanych pieczęci dla pozostałych Faktur nieobjętych umową o dofinansowanie

PDFWzór używanych pieczęci dla wypłaty odszkodowań dla użytkowników działek na podstawie protokołów uzgodnień

Wersja XML