Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 443/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do wyboru oferty w postępowaniu przetargowym zmierzającym do wyboru podmiotu do usuwania pojazdów z terenu miasta Przemyśla oraz jednostki świa

Zarządzenie nr 443/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do wyboru oferty w postępowaniu przetargowym zmierzającym do wyboru podmiotu do usuwania pojazdów z terenu miasta Przemyśla oraz jednostki świadczącej usługi w zakresie prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z terenu miasta Przemyśla na podstawie art. 50 a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

PDFZarządzenie nr 443/2013 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji do wyboru oferty w postępowaniu przetargowym zmierzającym do wyboru podmiotu do usuwania pojazdów z terenu miasta Przemyśla oraz jednostki świadczącej usługi w zakresie prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z terenu miasta Przemyśla na podstawie art. 50 a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

Wersja XML