Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 11/81/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała Nr 11/81/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o mozliwości wykupu przez Gminę Miejską Przemyśl obligacji komunalnych emitowanych w kwocie 16.433. 000,00 złotych (słownie: szesnaście milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące złotych)

PDFUchwała Nr 11/81/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Wersja XML