Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rachunki Bankowe Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Informujemy mieszkańców Przemyśla, że od 1 marca br. ulegają zmianie numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Przemyślu


Rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Przemyślu
obowiązujące od 1 marca 2014 r.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

62 1560 0013 2787 7120 6000 0004   Getin Noble Bank S.A.
________________________________________

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata od posiadania psów i opłata targowa:

35 1560 0013 2787 7120 6000 0005   Getin Noble Bank S.A.

 

Uwaga!

Urząd Miejski w Przemyślu informuje, że w styczniu 2015 roku wprowadził System Identyfikacji Masowych Płatności dla podatków i opłat lokalnych, polegający na przyporządkowaniu indywidualnego rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania podatkowe.
Indywidualne numery rachunków bankowych zostaną utworzone dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych osób fizycznych i prawnych. Osoby fizyczne, będące płatnikami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, otrzymają informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego w decyzji podatkowej na 2015 rok. Do pozostałych podmiotów tj. osób prawnych będących podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz wszystkich podatników podatku od środków transportowych zostanie wysłana pisemna informacja o indywidualnym numerze rachunku bankowego.


UWAGA! Brak doręczenia informacji nie zwalnia z obowiązku uregulowania zobowiązań podatkowych w terminach określonych decyzją lub wynikających z przepisów prawa. Do czasu otrzymania informacji wpłat można dokonywać na konto nr 35 1560 0013 2787 7120 6000 0005 Getin Noble Bank S.A.

W razie nieotrzymania informacji lub jej zgubienia, numer indywidualnego konta bankowego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu w:

________________________________________

Dochody gminy:

89 1560 0013 2787 7120 6000 0003   Getin Noble Bank S.A.


Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:

________________________________________

Dochody Skarbu Państwa:

78 1560 0013 2787 7120 6000 0007  Getin Noble Bank S.A.

Na rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

________________________________________

Podstawowy rachunek bankowy (ORGAN)

46 1560 0013 2787 7120 6000 0001   Getin Noble Bank S.A.


Na rachunku bankowym są gromadzone środki:

Dochody Miasta Przemyśla, w tym:

________________________________________

Rachunek sum depozytowych:

08 1560 0013 2787 7120 6000 0006   Getin Noble Bank S.A.
________________________________________

Rachunek wydatków:

19 1560 0013 2787 7120 6000 0002   Getin Noble Bank S.A.
________________________________________

 

Informujemy również, że od dnia 1 marca 2014 r. wpłat  na właściwe konta  Gminy Miejskiej Przemyśl  dokonywać można bez żadnych dodatkowych opłat w:

________________________________________

Przypominamy, że wpłat można także dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Wodna 11, parter

Wersja XML