Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA Z DNIA 6 MARCA 2014 R. W SPRAWIE ZMIAN SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NR 1 i NR 31 NA TERENIE MIASTA PRZEMYŚLA

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA
Z DNIA 6 MARCA 2014 R.


W SPRAWIE ZMIAN SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NR 1 i NR 31
NA TERENIE MIASTA PRZEMYŚLA


Na podstawie art. 13a ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21 poz.112 z późn. zm.) w związku z zachodząca potrzeba przeniesienia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta, w obwodzie głosowania nr 1 i w obwodzie głosowania nr 31

przedstawiam propozycje zmian:

 

DOTYCHCZASOWA

PROPONOWANA ZMIANA

 Nr  
obwodu 
głosowania 

Siedziba    
Obwodowej Komisji Wyborczej

Siedziba    
Obwodowej Komisji Wyborczej

1. 

Świetlica Zarządu Osiedla Nr 4 „Lipowica” 
ul. Wysockiego 8

Sala Sportowa

przy Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Wysockiego 24

31. 

Budynek po byłej 
Szkole Podstawowej 
Nr 8 ul. Sobótki 23

Polskie Towarzystwo Walki
z Kalectwem Oddział Przemyśl 

ul. Sobótki 23

Prezydent
Miasta Przemyśla

Robert Choma

PDFINFORMACJA

Wersja XML