Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz mpzp

W nawiązaniu do art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647, z późniejszymi zmianami) przedstawia się ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz tabelaryczne zestawienie mpzp wraz z numerami uchwał ocen ich aktualności.

Uchwała:PDFUchwała Nr 95/2010

Ocena aktualności: PDFocena aktualności

Tabela mpzp PDFtabela mpzp

zał nr 1 JPGzał nr 1 oceny

zał nr 2 JPGzał nr 2 oceny

zał nr 3 JPGzał nr 3 oceny

zał nr 4 JPGzał nr 4 oceny

zał nr 5 JPGzał nr 5 oceny

zał nr 6 JPGzał nr 6 oceny

 

 

 

 

Wersja XML