Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 379/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 15 września 2014 r. w sprawie powołania składu i określenia Regulaminu prac Zespołu ds. inicjatywy lokalnej oraz określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizowania wniosków

Zmieniono zarządzeniem Nr 185/2016 z dnia 17.06.2016 r.
Zmieniono zarządzeniem Nr 82/2015 z dnia 2.04.2015 r.

 

PDFZarządzenie Nr 379/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 15 września 2014 r. w sprawie powołania składu i określenia Regulaminu prac Zespołu ds. inicjatywy lokalnej oraz określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizowania wniosków o realizację inicjatywy lokalnej

PDFZał. Nr 1 – Szczegółowy tryb rozpatrywania i realizowania wniosków o realizację inicjatywy lokalnej

PDFZał. Nr 2 – Regulamin prac Zespołu ds. inicjatywy lokalnej

PDFZał. Nr 3 – Karta oceny wniosku o realizację inicjatywy lokalnej

PDFZał. Nr 4 – Karta wniosku o realizację inicjatywy lokalnej

PDFZał. Nr 5 – Wniosek o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej


Zarządzenie Nr 379/2014

Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 15 września 2014 r.

 

w sprawie powołania składu i określenia Regulaminu prac Zespołu ds. inicjatywy lokalnej oraz określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizowania wniosków o realizację inicjatywy lokalnej

 

Na podstawie art. art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 uchwały Nr 236/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuję Zespół ds. inicjatywy lokalnej w składzie:

 1. Przewodniczący: Robert Gawlik – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.
 2. Zastępca przewodniczącego: Mariusz Juszczyk – Wydział Inwestycji.
 3. Sekretarz: Anna Popiel – Wydział Finansowo-Księgowy.
 4. Członek: Robert Bal – Klub Radnych Regia Civitas.
 5. Członek: Jerzy Krużel – Klub Radnych Platforma Obywatelska.
 6. Członek: Adam Łoziński – Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość.
 7. Członek: Mariusz Iwaniszyn – Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej.
 8. Członek: Kamil Niklewicz – Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

 

§ 2

Ustalam szczegółowy tryb rozpatrywania i realizowania wniosków o realizację inicjatywy lokalnej, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

§ 3

Ustalam regulamin prac Zespołu ds. inicjatywy lokalnej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

 

§ 4

Określam wzór karty oceny wniosku o realizację inicjatywy lokalnej, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.

 

§ 5

Określam wzór karty wniosku o realizację inicjatywy lokalnej, stanowiący załącznik Nr 4 do zarządzenia.

 

§ 6

Określam ramowy wzór wniosku o realizację inicjatywy lokalnej, stanowiący załącznik Nr 5 do zarządzenia.

 

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.

 

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Robert Choma


PDFZalacznik_Nr_1_do_zarzadzenia_Nr_379.pdf
PDFZalacznik_Nr_2_do_zarzadzenia_Nr_379.pdf
PDFZalacznik_Nr_3_do_zarzadzenia_Nr_379.pdf
PDFZalacznik_Nr_4_do_zarzadzenia_Nr_379.pdf
PDFZalacznik_Nr_5_do_zarzadzenia_Nr_379.pdf


Treść zarządzeń zmieniających:

Wersja XML