Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akty prawne związane z procesem wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
    (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 – t.j. z późn. zm.) - pełna treść ustawy.

2. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
    i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) - pełna treść ustawy.

3. PDFUchwała Nr 116/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych na ternie Gminy Miejskiej Przemyśl.pdf

4. PDFUchwała Nr 117/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Przemyśla maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży.pdf

5. PDF   Uchwała Nr 20/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 11-03-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu miasta Przemyśla maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejs.pdf

6. Zarządzenie Nr 467/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie czasu ważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Wersja XML