Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL Sp. z o. o."

Przemyśl, 2006.07.03. KOŚ.II.3-7632/62/06 O G Ł O S Z E N I E Działając na podstawie art. 53 w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r. z póź. zmianami), w związku z wnioskiem Pana Sebastiana Putowskiego z dnia 30.05.2006r. (data wpływu 28.06.2006r.) i n f o r m u j ę 1. W dniu 28 czerwca 2006 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora PTK CENTERTEL Sp. z o. o. o nazwie Przemyśl oznaczonej numerem 5750" zlokalizowanego na działce nr ew. 10/1 obręb 90 przy ul. Przemysława 33 w Przemyślu. 2. Wniosek został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w formularzu A pod nr 4/06, z prawem zapoznania się z aktami i zgłaszania uwag. 3. W dniach 4 lipca do 24 lipca 2006 r. każdy może zapoznać się z aktami zebranymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty są wyłożone do wglądu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ulicy Ratuszowej 10A w pokoju 310 w godzinach pracy tut. Urzędu od godziny 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku za wyjątkiem wtorku od godziny 8.00 do godziny 16.00. 4. W w/w terminie każdy może zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego wniosku osobiście lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Przemyślu Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Ratuszowa 10a 37-700 Przemyśl
Autor: Robert Choma