Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie dot. decyzji o środowiskowych uwarumowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stacji bazowej Telefonii Komórkowej ERA Przemyśl 59210 Wschód"

Przemyśl, 2006.06.22. KOŚ.II.3-7632/05/06 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z póź. zmianami), informuję, że Prezydent Miasta Przemyśla decyzją z dnia 21.06.2006r. znak: KOS.II.3-7632/05/06 ustalił dla Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o. w Warszawie, środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia "Rozbudowa stacji bazowej Telefonii Komórkowej ERA Przemyśl 59210 Wschód" na terenie działki nr 399/4 obr 214 w Przemyślu. W związku z powyższym w terminie do 6.07.2006r. umożliwia się stronom prawo wniesienia odwołania od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu. Odwołanie można składać za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla w 2-ch egzemplarzach załączając stosowną opłatę skarbową.
Autor: Robert Choma