Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze na stanowisko d/s zarządu budynkami mieszkalnymi i zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego w Wydz. Gosp. Lokalowej

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze na stanowisko d/s zarządu budynkami mieszkalnymi i zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu Komisja Konkursowa informuje, że po zakończeniu I etapu postępowania konkursowego, tj. w wyniku dokonanej weryfikacji ofert pod względem formalnym do II etapu postępowania konkursowego zostali zakwalifikowani niżej wymienieni kandydaci: Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania 1. Zygmunt Kaspieruk 37-700 Przemyśl, ul. Ratusza 3/12 2. Sylwia Nastal 37-705 Przemyśl 7, ul. Lwowska 145 3. Zofia Lawrecka 37-700 Przemyśl, Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 36/25 4. Jadwiga Sekuła 37-700 Przemyśl, ul. Borelowskiego 14/6 5. Jadwiga Witkowska 37-700 Przemyśl ul. Michała Wołodyjowskiego 43 6. Halina Rajzer 37-700 Przemyśl, ul. Brudzewskiego 14/6 7. Irena Wywrot Dybawka 6 37-741 Krasiczyn 8. Danuta Szuban-Rabska 37-700 Przemyśl, ul. Opalińskiego 11/1A 9. Jerzy Nowicki 37-700 Przemyśl, ul. Smolki 28/8 10. Elżbieta Szostek Prałkowce 228 37-700 Przemyśl 11. Andrzej Furmański 37-700 Przemyśl, ul. Żołnierzy I AWP 1A/53 12. Gracjanna Nuckowska 37-700 Przemyśl, ul. Malawskiego 11A/9 13. Beata Bilińska 37-700 Przemyśl, ul. Wieniawskiego 26/16 14. Robert Reguła 37-700 Przemyśl, Wybrzeże Jana Pawła II 80/44 15. Witold Kowalski Prałkowce 62 37-700 Przemyśl Przewodniczący Komisji Konkursowej Ryszard Lewandowski Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Przemyśl, dnia 20 czerwca 2006 r.
Autor: Ryszard Lewandowski
Wersja XML