Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze na stanowisko d/s sprzedaży nieruchomości w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Komisja Konkursowa informuje, że po zakończeniu I etapu postępowania konkursowego, tj. w wyniku dokonanej w dniu 30 maja 2006 r. weryfikacji ofert pod względem formalnym ustalono, że niżej wymienieni kandydaci spełnili wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko i w związku z tym zostali zakwalifikowani do II etapu postępowania konkursowego: 1. Małgorzata Fudali zam. 37 – 700 Przemyśl, ul. Rogozińskiego 15/43 2. Witold Kowalski zam. Prałkowce 62 37 – 700 Przemyśl 3. Angelika Parfianowicz zam. 33 – 383 Tylicz, ul. Pułaskiego 25/3 4. Ewa Pieprzny zam. 37 – 700 Przemyśl, ul. Sienkiewicza 5/5 Przemyśl, dnia 31 maja 2006 r. Przewodniczący Komisji Konkursowej mgr inż. Wiesław Jurkiewicz Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla
Autor: Wiesław Jurkiewicz
Wersja XML